Zavřít

Chorvatsko apartmány Vyhledat apartmány
Vyzkoušejte naše vyhledávání apartmánů. V nabídce jich máme přes 8 000 ».

Chorvatsko Oblasti v Chorvatsku
Zkuste si projít chorvatské lokality pomocí interaktivních map ».

Domovní řád apartmánů

Abychom Vám mohli zabezpečit příjemný pobyt a vyhnuli se eventuálním nedorozuměním, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli domovní řád apartmánů. Úhradou rezervace automaticky potvrzujete, že jste s domovním řádem obeznámeni a že s ním souhlasíte, jakož i to že ho budete v plné míře respektovat.

Nedodržení domovního řádu apartmánů může být důvodem pro zrušení Vaší rezervace a účtování plné ceny pobytu bez ohledu na vynucený dřívější odchod z objektu.

Domovní řád

Po příchodu do apartmánu hosté odevzdají domácímu osobní dokumenty všech osob pro potřeby přihlášení k pobytu (cestovní pasy nebo občanské průkazy plus voucher) a uhradí zbytek sumy za ubytování (pokud tak neučinili dříve). Osobní dokumenty Vám musejí být vráceny do 24 hodin.

Majitel apartmánu je Vám k dispozici po celou dobu Vašeho pobytu, aby Vám poskytl všechny informace a pomoc, kterou můžete potřebovat. Doporučujeme Vám, abyste mu případné připomínky na kvalitu ubytování ihned oznámili. V případě, že by neudělal potřebná opatření pro jejich odstranění, kontaktujte cestovní kancelář.

Hosté mají zodpovědnost za udržování pořádku a čistoty ubytování. Majitel apartmánu není povinný čistit a uklízet po dobu pobytu hostů, jakož ani vynášet smetí z jednotlivých apartmánů.

Majitel apartmánu Vám vymění povlečení každých 7 dní. Nemá povinnost dát hostům k dispozici ručníky, kuchyňské utěrky, toaletní papír, hygienické potřeby, potřeby na úklid a umývání nádobí, lehátka ani slunečníky.

Majitel apartmánu není zodpovědný za organizování volného času hosta.

Hosté jsou zodpovědní za bezpečnost svých věcí a cenností, které si odložili v apartmánu. Majitel apartmánu nezodpovídá za jejich případnou ztrátu. Z toho důvodu při odchodu z apartmánu bezpodmínečně zamkněte dveře a zavřete okna.

Majitel apartmánu nemá právo v nepřítomnosti hosta vcházet do pronajatého ubytování. Výjimku představují zvláštní okolnosti, při kterých je nezbytné vstoupit dovnitř z důvodu vyhnutí se možným škodám a nebezpečí. O svém vstupu musí majitel apartmánu hosty informovat ihned při prvním následujícím kontaktu. V případě oprávněné pochybnosti majitele apartmánu, že došlo ke škodě na jeho majetku, jsou hosté povinni umožnit mu vstup do ubytování kvůli prověření situace.

Hosté mohou přivézt domácí miláčky do apartmánu pouze s povolením majitele a cestovní kanceláře. Přivezení domácího miláčka bez předcházejícího nahlášení při rezervaci není povolené a majitel apartmánu a cestovní kancelář mají plné právo na zrušení rezervovaného ubytování. Host je povinen dávat pozor, aby domácí miláček neskákal po nábytku a nedělal škody, jakožto i důkladně očistit jeho výkaly v apartmánu, na dvoře, v domě, jeho nejbližším okolí a na pláži. Pokud bylo dopředu dohodnuto, že bude host domácího miláčka držet venku, je přísně zakázáno vpustit ho do vnitřních prostorů objektu.

Není povolené přinášet do apartmánu zbraně, lehko zápalné a explozívní látky, či látky se silným nebo nepříjemným zápachem. Zároveň je zakázáno používat jakékoliv vlastní kuchyňské spotřebiče (hořák, elektrická plotna atd.), či jiné elektrické přístroje (ventilátor apod.) bez povolení majitele.

Žádáme Vás, abyste se starali o pronajatý apartmán a nepoškozovali nábytek ani zařízení v interiéru či exteriéru objektu. Není povoleno přesunovat nábytek mezi jednotlivými místnostmi ani vynášet vnitřní vybavení do druhé ubytovací jednotky, mimo dům nebo na pláž (židličky z kuchyně na terasu, příbor na přípravu a konzumaci jídla do druhé ubytovací jednotky, ručníky nebo deky z apartmánu na pláž, lehátka od bazénu na pláž atd.).

Používání zařízení a přístrojů, které nejsou základní součástí nabídky apartmánu (gril, garáž apod.) je povolené pouze se souhlasem majitele.

Bezpodmínečně zavřete slunečníky, vypněte světla, elektrické spotřebiče, plynové instalace a zavřete vodovodní kohoutky před odchodem z apartmánu. Pokud nejste uvnitř, nenechávejte zbytečně zapnutou klimatizaci a nepoužívejte ji při otevřených oknech a dveřích. Chlazení jídla a nápojů tečící vodou není povolené. Zakázané je i házení odpadků do záchodu, umyvadla a míst, které na to nejsou určená, jakož i na dvoře a v okolí domu.

V případě rezervace ubytování v apartmánu typu „Robinzonská dovolená“ je host povinen úsporně zacházet s vodou a elektřinou a nesmí bez povolení majitele používat přístroje s vyšší spotřebou elektrické energie (například žehličku, fén apod.).

Do interiéru a exteriéru apartmánu je přísně zakázané vodění osob, které tu nejsou ubytované. Pokud se v objektu pohybují osoby, které tu nejsou registrované nebo nejsou přihlášené při rezervaci, majitel nebo agentura mají plné právo zrušit ubytování všem hostům. Hosté ze sousedních domů nebo z druhých ubytovacích jednotek ve stejném objektu, které však nejsou ve vlastnictví majitele, nemají právo na pobývání v této ubytovací jednotce bez jeho povolení.

Klient, který nechtěně nebo naschvál způsobí škodu na majetku, musí pronajímateli proplatit plnou výšku škody, ke které došlo. Vlastník apartmánu může vyžadovat od klienta depozit za každou rezervovanou ubytovací jednotku. Klient skládá depozit v den příchodu do rezervovaného ubytování. Depozit se vrací klientovi v plné výši v den odchodu, pokud zanechá ubytovací jednotku ve stejném stavu, v jakém ji převzal v den příchodu. Pokud vlastník požaduje depozit, bude o tom klient dopředu informován.

Pokud klient v den příchodu plánuje přijet do rezervovaného ubytování až po 20:00 hodině, je povinen dopředu informovat majitele nebo agenturu o svém pozdějším příjezdu. Vyhnete se tím situaci, že majitel v domnění zrušené rezervace ze strany přihlášených hostů, přijme na ubytování jiné hosty.

V den odjezdu jsou hosté povinni opustit ubytovací jednotku do 10:00 hodin, aby se mohla uklidit a přichystat pro další hosty. Rezervovaný apartmán musíte zanechat ve stejném stavu, v jakém jste ho převzali při příjezdu – nepoškozený a v pořádku.

Od 22:00 do 08:00 hodin je čas určený pro noční klid a od 14:00 do 17:00 hodin je čas určený pro odpolední klid. Proto neobtěžujte hlukem majitele, sousedy ani druhé hosty v objektu.

Klientovi, který nedodržuje pravidla domácího řádu apartmánů a narušuje klid v objektu, může být ubytování zrušeno. V případě zrušení ubytování ze strany vlastníka nebo agentury z důvodu porušování pravidel domácího řádu apartmánů, se uhrazená suma nevrací.

Nástupem na ubytování se rozumí, že je klient obeznámený s domácím řádem apartmánů a souhlasí se závazky a podmínkami, které jsou v tomto domácím řádu uvedené. Všechny spory, které se nemohou vyřešit interně s majitelem apartmánu nebo agenturou, budou řešeny intervencí policie nebo soudu ve Splitu. Reklamace se zohledňují pouze v případě, že jsou nahlášené v průběhu pobytu. Dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

Zpět nahoru